Conditionals

CONDICIONALS

font: http://apuntsangles.blogspot.com.es/2012/03/condicionals.html


El Condicional Zero
Usem el Condicional Zero per a expressar certesa. El resultat de la condició és sempre veritable. Per exemple, if you heat water to 100ºC, it boils. Aquesta és una realitat científica. If you jump into a swimming pool, you get wet.  Aquesta d'una realitat objectiva. Aquí tens altres exemples d'oracions amb el Condicional Zero:
Quan usar el Condicional Zero
Exemple
Quan vam usar el Condicional Zero, estem pensant en un resultat que és sempre veritable per a aquesta condició. La condició sempre té el mateix resultat
 • If you heat Ice, it melts
  No estem pensant sobre futur o del passat ni del present. Simplement estem pensant en un fet que és obvi
  If you walk in the rain without an umbrella, you get wet
 I per descomptat , també podem tenir una condició negativa
  If you don’t refrigerate milk, it goes bad
  Formació
  L'estructura és molt simple. Tant l'oració condicional com la de resultat usen verbs en el Present Simple.
If + present simple (condició veritable) + present simple (resultat precís)
If you heat Ice, it melts
Les oracions es poden invertir:
Present Simple (resultat precís) if + Present Simple (condició veritable)
Ice melts if you heat it  (sense coma)
Nota que també és possible substituir when per if. Per exemple:
 When you walk in the rain without an umbrella, you get wet
When you heat Ice, it melts
When you don’t refrigerate milk, it goes bad
 I un exemple final: If you don't go to English class, you don't learn English

 


 

El Primer Condicional

 Quan usar el First Conditional? 
 Explicació
Exemples
Quan vam usar el primer condicional ens referim al futur.
 • If I have money next year, I’ll buy a car.
També usem el primer condicional per a expressar un resultat que és segur que ocorri si la condició es complix
 • If it rains, I will definitely take the bus.
 Formació 
 Una oració condicional està composta per dues parts: la condició i el resultat. 
 El primer condicional es forma de la següent manera: IF + Present Simple (la condició) + Futur Simple (el resultat . L'ordre de les dues parts no importa. Futur Simple + Present Simple també és correcte.
 If it rains, I will take the bus. (Posem una coma per a separar les dues parts)
I’ll take the bus if it rains. (No posem la coma)
 També podem formar la condició amb el Present Continu o el Pretèrit Perfecte (Present Perfect).
 A més, el resultat es pot formar tant amb l'imperatiu com amb el futur simple. Els verbs modals que poden substituir a WILL són: CAN, MAY, MIGHT, MUST, SHOULD
If you are failing your exams, study harder. 
If the children have finished their lunch, they can go out and play.
If you're not feeling well, you should call a doctor.
If Mary has estafi, she might menja and see us.
You may borrow the car if you put petrol in it. 
UNLESS pot substituir a IF....NOT: 
IF you do NOT turn in the report, you will lose your job.
UNLESS you turn in the report, you will lose your job.
o
You will lose your job UNLESS you turn in the report.
 PROVIDING/PROVIDED THAT i AS LONG AS també poden substituir IF, signifiquen sempre que :
 PROVIDING/PROVIDED THAT Mary finishes the report on estafi, we will attend the meeting.
You can borrow my car AS LONG AS you put petrol in it.

 


 

El Segon Condicional

 •  Quan usar el Segon Condicional? 
 Explicació
Exemples
Utilitzem el Segon condicional per a parlar d'una situació no realista o molt poc probable en el present.
 • If I had money, I would buy a car. (La situació és que no tinc diners, així que comprar un cotxe no és realista.)
 • If I won the lottery, I would give it all away to friends and family.
  (La possibilitat de guanyar la loteria és poc probable.)
També usem el Segon Condicional per a donar consells.
If I was/were you, I would speak to Mary at onze. (WERE pot substituir a WAS amb I/HE/SHE/IT)
 Formació 
Una frase condicional està formada per dues parts: la condició i el resultat. Una oració del Segon Condicional es forma de la següent manera:
If + Passat Simple + condicional + infinitiu (sense TO).
If it rained, I would take the bus. (Aquí usem una coma per a separar la condició del resultat)

L'ordre d'aquestes dues parts no importa. També es podria posar  WOULD + infinitiu(sense TO) / if + Passat Simple.

I would take the bus if it rained. (Aquí NO usem una coma per a separar la condició del resultat)
  IF també pot ser seguit pel passat continu:
If I were going to Rome, I would be very happy
I en el resultat podem usar  COULD i MIGHT a més de WOULD.
If I had money, I COULD go on this trip 
If you were having a baby, you WOULD know how Mary feels
If I were you, I MIGHT take up a sport to lose weight
 SUPPOSING/SUPPOSE + subjecte poden substituir al IF, i significa suposant que:
SUPPOSING/SUPPOSE Mary came early, we would have to rearrange the timetable


 El Tercer Condicional
Quan usar el Tercer Condicional? 
Explicació
Exemples
Usem el Tercer condicional per a referir-nos al passat.  Parlem d'una situació que ara no es pot canviar. La tercera condició és purament hipotètica.
If you had taken your umbrella, you wouldn't have got wet.
Ho usem per a criticar.
If you had taken a taxi, you would have arrived on estafi.
Per a expressar que lamentem una mica.
If I hadn't said those words, we would still be friends.
 Formació 
Una oració condicional  està formada per dues parts: la condició i el resultat. Un tercer condicional es forma de la següent manera:
El pretèrit plusquamperfet (Past Perfect) + manera condicional (would have + passat participi)
If it had rained, I would have taken the bus. (Quan l'oració comença per if (amb la condició), vam usar comas.)

L'ordre de les dues parts no importa. També és possible la manera condicional + pretèrit plusquamperfet (Past Perfect).

I would have taken the bus if it had rained. (Quan l'oració comença amb la conseqüència, no usem comas.)

 


 

Condicionals Mixts
Els Condicionals 
Hi ha quatre tipus de condicionals: el condicional zero, el primer condicional, el segon condicional i el tercer condicional. Una oració condicional  està formada per dues parts: la condició i el resultat. A continuació veuràs la formació dels quatre condicionals  i una explicació de quan usar-los.(Aquesta lliçó és només un repàs de lliçons anteriors, pel que per a veure exemples, hauràs de consultar cada lliçó per separat.)
  
Formació dels condicionals 
 
Condicional Zero
El condicional zero es forma de la següent manera: IF + Present Simple (la condició) + Present Simple (el resultat). L'ordre de les dues parts no importa, però posem una coma per a separar la condició del resultat si aquesta ve primer.
If you heat Ice, it melts
Ice melts if you heat it
Primer Condicional
El primer condicional es forma de la següent manera: IF + Present Simple (la condició) + Futur Simple (el resultat . L'ordre de les dues parts no importa. Future Simple + Present Simple també és correcte.
També podem formar la condició amb el Present Continu o el Pretèrit Perfecte (Present Perfect).
A més, el resultat es pot formar tant amb l'imperatiu com amb el futur simple. Els modal verbs que poden substituir a WILL són: CAN, MAY, MIGHT, MUST, SHOULD.
UNLESS pot substituir a IF....NOT:
PROVIDING/PROVIDED THAT i AS LONG AS també poden substituir IF, signifiquen sempre que:
  
Segon Condicional
Una oració del Segon Condicional es forma de la següent manera: If + Passat Simple + condicional + infinitiu (sense TO). L'ordre d'aquestes dues parts no importa.
IF també pot ser seguit pel passat continu.
I en el resultat podem usar  COULD i MIGHT a més de WOULD.
SUPPOSING/SUPPOSE + subjecte poden substituir al IF, i significa suposant que.
 
Tercer Condicional
Un tercer condicional es forma de la següent manera: El Past Perfect (pretèrit plusquamperfet) + would have + passat participi (Perfect conditional). L'ordre de les dues parts no importa.
 Quan usar el Condicional Zero 
Explicació
Exemples
Usem el condicional zero per a parlar de fets.
 • If you heat Ice, it melts
 Quan usar el Primer Condicional 
Explicació
Exemples
Quan vam usar el Primer Condicional vam parlar del future.
 • If I have money next year, I’ll buy a car
També usem el Primer Condicional per a expressar la idea de possibilitat o fins i tot de seguretat.
 • If it rains I will definitely take the bus
 Quan usar el Segon Condicional 
Explicació
Exemples
Utilitzem el Segon condicional per a parlar d'una situació no realista o molt poc probable en el present.
 • If I had money I would buy a car
 • If I won the lottery I would give it all away to friends and family
També usem el Segon Condicional per a donar consells.
If I was/were you, I would speak to Mary at onze. (WERE pot substituir a WAS amb I/HE/SHE/IT)
 Quan usar el Tercer Condicional 
Explicació
Exemples
Usem el Tercer condicional per a referir-nos al passat.  Parlem d'una situació que ara no es pot canviar. La tercera condició és purament hipotètica.
If you had taken your umbrella, you wouldn't have got wet
Ho usem per a criticar
If you had taken a taxi, you would have arrived on estafi
Per a expressar que lamentem una mica
If I hadn't said those words, we would still be friends

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer